Så länge ska du vänta innan du klipper navelsträngen

Två minuter gör skillnad. Världshälsoorganisationens rekommendationer att klippa navelsträngen efter 60 sekunder kan vara förhastat visar svenska forskare.


Forskare vid Uppsala universitet har utvärderat effekten av att vänta med avnavling efter en förlossning. Studien som är utförd på barn i Nepal visar att två minuter gör skillnad och minskar antal fall av järnbrist med 40 procent.

En studie i Katmandu

Vid ett sjukhus i Katmandu, Nepal delades 540 barn in i två grupper. Den ena gruppen avnavlades inom 60 sekunder efter födsel medan de andra barnen fick vänta i minst tre minuter innan navelsträngen klipptes. Barnen följdes sedan i ett år med blodprov och resultaten visar att antal fall av järnbrist minskade med 40 procent vid åtta månader.

Vid födsel befinner sig omkring en tredjedel av barnets blod i moderkakan. Om navelsträngen klipps direkt stannar blodet kvar där och går i princip till spillo (om det inte sparas i stamcellsbanker).

Efter tre minuter kan en större del av blodet istället rinna tillbaka till barnet som får en sorts extra blodtransfusion med omkring en deciliter blod. Detta kan jämföras med:

  • två liter blod för en vuxen
  • mängden järn motsvarar 3-4 månaders behov för ett spädbarnet
  • en normal blodgivare ger mellan 4-5 deciliter blod

Tidigare studier i Sverige av samma forskargrupp har visat att sen avnavling leder till att fall av järnbrist minskar med 90 procent. Barnens allmänna utveckling påverkades inte av åtgärden men sent avnavlade barn visade bättre finmotorik vid fyra års ålder.

Järnbrist och blodbrist

Världshälsoorganisationen, WHO rekommenderar avnavling vid en minut eller senare medan den amerikanska församlingen för förlossningsläkare (ACOG) rekommenderar mellan 30-60 sekunder eller senare. Blodbrist, eller anemi, drabbar idag drygt 40 procent av barn i världen under fem år och hälften av dessa fall orsakas av järnbrist. Forskare bakom studien menar att resultaten har stor betydelse i samhällen där blod- och järnbrist är vanligt. Att vänta två minuter med att klippa navelsträngen är en helt kostnadsfri åtgärd som i studien inte visat några biverkningar.