Navelsträngsblod ger effektiv behandling av leukemi

Transplantation av navelsträngsblod är mer effektivt än benmärg från vuxna donatorer vid behandling av leukemi visar ny studie i möss.


navelstrangsblodVid leukemi behandlas patienter med cellgift för att döda cancerceller i blodet. Men som en följd dödas oftast också så gott som alla friska celler. Därför behöver patienter en transplantation med stamceller som kan återskapa alla blodets celler. De transplanterade stamcellerna fortsätter dessutom arbetet med att döda eventuella cancerceller som finns kvar.

Förr har man trott att stamceller från benmärg donerat av vuxna personer skulle vara bättre på att bekämpa dessa återstående cancerceller eftersom de blivit lärda under donators livstid att känna igen och upptäcka onormala celler. Men nu visar forskare i studier på möss att stamceller från donerat navelsträngsblod är ännu bättre.

Resultaten är förvånande eftersom stamceller från navelsträngsblod har setts som omogna och inte ännu har förmågan att attackera sjuka celler. Anledningen till att man ändå velat använda navelsträngsblod är för att det minskar risken för avstötning vid transplantation. Forskarna tror nu att stamceller från navelsträngsblod måste ha speciella funktioner som skyddar fostret direkt från födseln.