Kontroversiell medicin används vid förlossning

Kontroversiell medicin används vid 8 av 10 förlossningar – trots att det strider emot Läkemedelsverkets rekommendationer.


Cytotec är ett läkemedel som gravida inte bör ta om man ska lyssna på Läkemedelsverket. Trots detta används Cytotec vid de flesta förlossningar.

Medicinen är egentligen en magsårsmedicin vars biverkning är att påskynda förlossningen. Och det är därför landets förlossningsavdelningar har fått upp ögonen för medicinen.

P1-programmet Kaliber granskade dock användningen av Cytotec och tog upp risken med att kvinnor kan få så pass kraftiga sammandragningar av medicinen så att fostret kan få syrebrist. Läkemedelsverket gjorde därefter en rekommendation till alla förlossningskliniker att inte använda medicinen, men trots detta fortsätter användandet.

Detta på grund av att förlossningsklinikerna inte delar Läkemedelsverkets uppfattningen om hur Cytotec verkar.

”Vår erfarenhet är positiv. Vi anser inte att det är farligt att ge kvinnor denna behandling. Tvärtom är den både billig och effektiv. Den ger mycket gott resultat och vi ser inte så många biverkningar”, säger Eva Eneroth, ansvarig läkare på Södersjukhusets förlossningsavdelning till Dagens Nyheter.