Så blir mammas bakterieflora din

På senare år har kroppens bakterieflora kopplats till flera sjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Forskning inriktar sig nu allt mer på hur vi kan tillföra bakterier till kroppen, speciellt tidigt i livet, för att utveckla ett starkt immunförsvar.


När barn föds vaginalt kommer de i kontakt med mammans slidbakterier som har en stor betydelse för utvecklingen av barnets immunförsvar. Barn som föds med kejsarsnitt däremot går miste om dessa bakterier och har som följd färre bakterietyper i munnen, tarmen och på huden.

Forskare har testat en ny metod för att introducera mammans slidbakterier till barn som är födda med kejsarsnitt. Direkt efter födseln baddas barnet med en kompress som har legat i mammans slida.

Mamma och bebis pussStudien jämförde bara elva barn som föddes genom kejsarsnitt där fyra barn smordes med en kompress men de fyra barnen visades ha en bakterieflora i munnen och på huden som liknade barn som fötts vaginalt redan efter en vecka.

Att tarmfloran inte påverkades kan ha att göra med att barnet även måste komma i kontakt med mammans avföring vid födseln vilket sker under vaginal förlossning.

Det är ännu oklart om effekten är långvarig men forskare understryker att det är ett enkelt och billigt sätt att exponera barnet för bakterier.

Ännu en studie har undersökt när barn utsätts för de bakterier som lägger grunden för immunförsvaret livet ut. I en studie på möss visade det sig att fostret påverkas redan i mammans mage av vad mamman själv äter.

Forskare jämförde möss vars mammor matades med bakterieberikad mat eller vanlig mat. Bakterierna i maten höll sig i magen och tarmsystemet men antikroppar som mammans immunförsvar byggt upp som svar på bakteriefloran förflyttades till fostret genom moderkakan. Resultatet blev att ungarna hade ett bättre utvecklat immunförsvar när mamman hade fått en bakterie-cocktail i maten.