Astma ökar risker under graviditet och förlossning

Kvinnor med astma drabbas oftare av komplikationer under graviditet och förlossning visar ny forskning vid Karolinska institutet. Påverkan av genetiska och miljöfaktorer kunde uteslutas.


Med hjälp av statistik och register över barnafödsel och läkemedelsutskrifter i Sverige har forskare undersökt kopplingen mellan astma under graviditeten och förlossningsutfall.

Sammanlagt är en miljon födslar och 700 000 kvinnor inkluderade i studien och visar att omkring 10 procent av barn är födda till mammor med astma.

Enligt resultaten löper dessa kvinnor ökad risk för komplikationer både under graviditeten och vid förlossning.

– Fyra procent av alla gravida kvinnor drabbas av preeklampsi. Vi upptäckte att risken för preeklampsi är 17 procent högre bland kvinnor med astma jämfört med kvinnor utan astma, säger Gustaf Rejnö, forskare vid Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande.

Preeklampsi eller havandeskapsförgiftning orsakar minskat blodflöde genom moderkakan och minskar syreflödet till fostret vilket kan bromsa tillväxt och leda till för tidig födsel.

Enligt studien har kvinnor med astma även högre risk att bland annat föda med kejsarsnitt, föda för tidigt, eller föda barn med låg födelsevikt.

För att undersöka om risken kunde kopplas till genetiska eller miljöfaktorer identifierades även friska släktingar till mammor med astma, som fött barn under samma period. Vid jämförelse kunde inte ökad risk för komplikationer förklaras av varken ärftlighet eller miljö.

– Det verkar som att astma i sig orsakar dessa komplikationer. Det betyder att välkontrollerad astma under graviditeten kan minska relativ frekvens av komplikationer under graviditet och förlossning. I en tidigare studie såg vi att så faktiskt var fallet, avslutar Gustaf Rejnö.