Kejsarsnitt

I första hand är det bättre för mamman och barnet att föda vaginalt – då riskerna med kejsarsnitt är högre. Men kejsarsnitt är en säker operation om barnet av någon anledning inte kan födas vaginalt. Kejsarsnitt kan vara planerat eller krävas akut när förlossningen redan har startat.


kejsarsnitt

Under ett pågående kejsarsnitt. Foto: Benjgibbs, Creative commons

Oplanerade kejsarsnitt (akuta)

Ibland kan det bli aktuellt med ett kejsarsnitt under en pågående förlossning. Barnmorskan kontaktar då förlossningsläkaren som bedömer situationen.

Vanliga orsaker till akut kejsarsnitt är:

 • Barnet visar tecken på syrebrist
 • Navelsträngen ligger före huvudet
 • Barnet har vänt sig fel
 • Förlossningen står stilla under många timmar trots flera åtgärden
 • Sjukdom hos mamman blir sämre
 • För tidig förlossning

Planerade kejsarsnitt

I vissa fall planeras ett kejsarsnitt långt i förväg. Detta om barnet av någon anledning inte kan födas ”den vanliga vägen”.

Vanliga orsaker till planerade kejsarsnitt är:

 • Barnet ligger med rumpan först (sätesläge)
 • Du har haft flera kejsarsnitt tidigare
 • Mamman eller barnet har en sjukdom som gör att vaginal förlossning inte rekommenderas
 • Mamman har gjort en stor operation i livmodern
 • Förlossningsrädsla

Om du vill ha ett planerat kejsarsnitt på grund av förlossningsrädsla så är det viktigt att du pratar med din barnmorska.

Det finns nämligen flera fördelar med att föda barnet vaginalt som du kan behöva ta del av innan du gör ditt beslut. En barnmorska kan också hjälpa dig hur du ska hantera din förlossningsrädsla.

Fördelar med vaginal förlossning

Kejsarsnitt räknas idag som en rutinoperation där riskerna är låga. Men samtidigt är det viktigt att veta (för dig som väljer kejsarsnitt på grund av förlossningsrädsla) att vaginal förlossning medför ännu mindre risker.

Risker/komplikationer med kejsarsnitt

Den vanligaste risken hos mamman vid kejsarsnitt är att hon blöder mycket under operationen. Dessutom tar det längre tid för mamman att återhämta sig efter förlossningen om den är gjord med kejsarsnitt.

Den vanligaste risken hos barnet är att barn med kejsarsnitt mycket oftare får problem med andningen de första dygnen.

För varje kejsarsnitt du gör ökar även de medicinska riskerna så som blödning hos kvinnan och problem i framtiden med graviditet.

Efter kejsarsnitt

Efter ett kejsarsnitt stannar du på BB i ungefär två dygn, beroende på hur barn och mamma mår.

Läkning

Direkt efter ett kejsarsnitt kan du ha mycket ont. Mot smärtan får du smärtstillande eller morfin. Såret är sytt med en tråd som kroppen själv tar hand om. Därför behövs inga återbesök.

Eftervård

De första månaderna ska du undvika stora ansträngningar och att lyfta tungt. Efter sex månader är du ofta helt läkt.

Träning

Det finns vissa övningar som är bra för dig som precis gjort kejsarsnitt. Dessa får du av din barnmorska. Efter en månad kan du lägga in vanlig träning.

 

 

Läs mer på Kejsarsnitt.se.